Kindergym

Kindergym

De motorische ontwikkeling van een kind verloopt meestal goed. Er kunnen wel verschillen zijn in de manier waarop een kind een vaardigheid aanleert en het tijdstip waarop een kind een vaardigheid beheerst.
Wanneer je op een speelplaats rondkijkt, is ieder kind op zijn eigen manier bezig met spel. Sommige kinderen klimmen, andere spelen in de zandbak en weer andere zijn aan het voetballen. Ze hebben plezier in bewegen en door hun spel verleggen ze steeds hun grenzen. Spelenderwijs ontwikkelen ze zich verder.
Enkele kinderen verleggen minder snel hun grenzen en hebben daarbij hulp nodig, bv. vanwege motorische problemen of vanuit onzekerheid. Het kind valt vaker, heeft problemen met het leren fietsen of vindt het enorm spannend om te klimmen of te schommelen…

 

Kindergym

Kindergym richt zich op kinderen van 3 tot en met 7 jaar, met problemen in de motorische ontwikkeling, die beter gestimuleerd kunnen worden in groepsverband. Het oefenen met andere kinderen kan sommige kinderen helpen hun onzekerheid te overwinnen en bovendien leren ze ook vaak van elkaar. “Kijk, zij klimt zo naar boven”. “Hé, op die manier lukt het wel om over een evenwichtsbalk te lopen”
Er is gekozen voor kleine groepjes van 2 tot maximaal 4 kinderen, zodat de kinderen voldoende aandacht krijgen en goed geholpen kunnen worden, wanneer ze iets spannend of moeilijk vinden. Ook wordt tijdens de gym de ouder intensief betrokken. Op die manier krijgen de ouders meer inzicht in het bewegen van hun kind, maar ook in hoe ze dit thuis kunnen stimuleren.

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt het kind. Samen met het kind en zijn ouders/verzorgers wordt spelenderwijs de motoriek getraind en krijgt het kind meer vertrouwen in het bewegen. Hierdoor ervaren ze dat bewegen / spelen ook leuk kan zijn.
In de praktijk voor kinderfysiotherapie Johan van der Aalst, worden nu naast individuele kinderfysiotherapie, ook groepsbehandelingen aangeboden in de vorm van Kindergym. De groepjes worden begeleid door Marjo Couwenberg-Antonis, kinderfysiotherapeut.

Opzet

Afhankelijk van de leeftijd en de vraagstelling worden er groepjes geformeerd. Tijdens de kindergym zal aan verschillende onderdelen aandacht besteed worden, o.a.:

  • Houdings- en bewegingsgevoel
  • Evenwicht
  • Kleutervaardigheden
  • Klimmen-klauteren
  • Rennen
  • Springen
  • Balvaardigheden

Aanmelding:

Aanmelden voor de Kindergym kan telefonisch of mailend (zie de contactgegevens). Na een korte intake wordt gekeken of uw kind al direct kan starten met de groepsbehandeling of vooraf individueel gezien moet worden. Er is geen verwijzing van een arts nodig. Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk. Indien nodig zal de kinderfysiotherapeut contact opnemen met de arts.

Vergoeding:

Kinderfysiotherapie zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Er is echter een maximum aan het aantal behandeling gesteld. De eerste 9 behandelingen (incl. intake) worden altijd vergoed. Meestal kan dit verlengd worden met nog een keer 9 behandelingen. De groepsbehandelingen zullen rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar worden gedeclareerd.
Voor behandelingen, die niet vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar, worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht:
– Intake en 8 groepsbehandelingen € 115,00
– 8 groepsbehandelingen € 96,00