Informatie ziektekostenverzekeraars

Ziektekostenverzekeraars

Voor kinderen tot achttien jaar worden vanuit het basispakket van uw verzekering achttien behandelingen vergoed. Bij chronische aandoeningen worden na verwijzing van een specialist alle behandelingen vergoed. Deze behandelingen dienen te worden uitgevoerd door een geregistreerd kinderfysiotherapeut.

De praktijk voor kinderfysiotherapie Johan van der Aalst heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars, zodat ieder kind er terecht kan. Behandelingen worden meestal rechtstreeks gedeclareerd bij de betreffende verzekeraar.


Tarieven

De tarieven worden bepaald door de verzekering. Deze zijn per verzekering verschillend. Voor meer informatie verwijs ik u naar uw eigen ziektekostenverzekeraar. Vergoedt uw verzekering de behandelingen niet, dan gelden de volgende tarieven:


Omschrijving
Eenmalig onderzoek: screening € 50,00
Behandeling kinderfysiotherapie in de praktijk € 41,50
Behandeling kinderfysiotherapie aan huis van patiënt € 55,00
Verslaglegging van onderzoek en/of behandeling € 41,50
Afspraak die te laat of helemaal niet is afgezegd € 29,00

 

Klachtenregeling

De praktijk is bekend bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Bij eventuele klachten en voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande website:

klachten over uw fysiotherapeut