Onderzoek en behandeling

Verwijzing

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk. U kunt dus met en zonder verwijzing van een arts bij de kinderfysiotherapeut terecht. De kinderfysiotherapeut bekijkt tijdens een eerste screening of nader onderzoek door een arts benodigd is. Als meer medisch advies inderdaad gewenst is, zal de kinderfysiotherapeut contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Maken van een afspraak

Voor een afspraak kunt u de praktijk bereiken via telefoonnummer
0497 – 53 51 75. Om de behandelingen niet te hoeven onderbreken, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat. Meestal wordt u diezelfde avond teruggebeld.
Wilt u een afspraak afzeggen? Zorg dan dat u minimaal 24 uur van tevoren contact opneemt. Afspraken die later of niet worden afgezegd, worden bij u in rekening gebracht en worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.


Onderzoek

Een eerste behandeling start altijd met een kort vraaggesprek. Om een goed beeld te kunnen vormen van het kind en erachter te komen waar het precies moeite mee heeft, wordt uw kind actief betrokken bij dit gesprek. Samen inventariseren we welke hulpvragen u en uw kind hebben.
Hierop volgt een observatie, waarbij met name aandacht is voor houding en bewegingen. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd krijgt uw kind doelgerichte opdrachten. Tijdens de observatie wordt gekeken of uw kind de opdrachten kan uitvoeren en op welke manier hij dat doet (de kwaliteit van het bewegen). Meestal wordt na de observatie direct een behandelplan opgesteld. Naar wens is het tevens mogelijk met behulp van motorische testen aanvullend onderzoek te doen.


Behandeling

Het behandelplan bespreken we samen met u en uw kind. In de praktijk zijn uiteenlopende materialen aanwezig, zodat er veel variatie binnen de therapie mogelijk is en de moeilijkheidsgraad continu kan worden aangepast. De oefeningen zijn spelenderwijs uit te voeren en kunnen thuis en eventueel op school verder worden getraind.
Uw kind krijgt tijdens de behandelingen meer inzicht in de vraag waarom sommige activiteiten voor hem moeilijk zijn en hoe hij dit zelf kan proberen te verbeteren. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen, zodat uw kind het weer leuk(er) gaat vinden om te bewegen.


Leerkrachten

Indien gewenst kan de leerkracht van uw kind tijdens de therapie aanwezig zijn. Door direct contact en informatie-uitwisseling kan de behandeling nog beter aansluiten op de hulpvraag van uw kind. Bovendien is het mogelijk op school de behandeling in het dagelijks functioneren te integreren. Soms wordt er ook een bezoek aan school gebracht.
We gaan doelgericht te werk om ervoor te zorgen dat uw kind niet alleen in de oefenzaal beter functioneert, maar juist ook thuis, op school en bij de sportvereniging.

Kinderen tot 2 jaar

Jonge kinderen worden doorgaans thuis behandeld. Een vertrouwde omgeving voor uw kind werkt namelijk vaak rustgevend. Bovendien krijgt u als ouder heel gerichte adviezen. Afhankelijk van het motorisch niveau zoeken we naar de juiste ingang bij uw kind. Met eigen spelmateriaal proberen we uw kind te motiveren tot bewegen/spelen. Zo nodig worden ook andere betrokkenen, zoals begeleidsters van het kinderdagverblijf, geïnstrueerd.


Kinderen met een beperking

Behandeling van kinderen met een (meervoudige) beperking vindt thuis plaats, tot het moment dat ze toe zijn aan kleutervaardigheden. Voor hen is het belangrijk dat nieuwe vaardigheden functioneel zijn en dagelijks terugkomen. Bij behandeling in de thuissituatie is het mogelijk om heel gericht te kijken naar waar uw kind aan toe is en hoe dit thuis functioneel kan worden geoefend.
Door de opgedane ervaring in het revalidatiecentrum kunt u in de Praktijk voor kinderfysiotherapie Johan van der Aalst ook terecht voor advies over specifieke behandelingen en voorzieningen.