Wanneer kinderfysiotherapie

Wanneer kinderfysiotherapie

Uw kind leert in zijn kinderjaren spelenderwijs bewegen en ontwikkelt zo de zintuigen en motoriek. Kruipen, springen, klimmen, fietsen, schrijven ‒ allemaal vaardigheden die uw kind zich eigen maakt.

Motorische ontwikkeling

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn manier, in zijn eigen tempo. Leert uw kind ten opzichte van vriendjes bijvoorbeeld later fietsen, dan betekent dat nog niet dat er sprake is van een achterstand. Het leren van vaardigheden, dus ook de motorische, verloopt in de verschillende leeftijdsfasen op een andere manier.

Meestal verloopt de ontwikkeling normaal. Bij sommige baby’s en kinderen kan de ontwikkeling als gevolg van verschillende oorzaken vertraagd of afwijkend verlopen. Ook kunnen kinderen door problemen aan het bewegingsapparaat en/of pijnklachten op een andere manier gaan staan of bewegen.

Consultatiebureauartsen, huisartsen, kinder(revalidatie)artsen en kinderorthopeden kunnen aangeven of uw kind in zijn ontwikkeling wordt belemmerd. Vaak signaleert uzelf of de leerkracht als eerste dat uw kind motorische problemen heeft.
Motorische stoornissen kunnen gepaard gaan met cognitieve of leerproblemen en stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of in gedrag. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden om uw kind verder te helpen.

Kinderfysiotherapie

Een kind met motorische problemen kan gebaat zijn bij behandeling door een kinderfysiotherapeut. Bij vragen of twijfels kan uw kind terecht voor een eenmalige screening.
Er vindt dan een uitgebreide observatie plaats, waarna behandeling kan volgen. Is nadere informatie of onderzoek benodigd, dan neemt de kinderfysiotherapeut contact op met de huisarts of specialist.
De behandeling is erop gericht problemen te verhelpen of verminderen, zodat uw kind weer beter gaat functioneren en plezier krijgt in bewegen.

 

Baby’s

De motorische ontwikkeling van uw baby of jong kind kan door problemen rondom de geboorte vertraagd of afwijkend verlopen. Kinderfysiotherapeutische behandeling van zuigelingen en jonge kinderen vindt bij u thuis plaats. In deze vertrouwde omgeving voor uw kind of baby worden oefeningen gegeven die direct toepasbaar zijn.

Redenen om kinderfysiotherapie in te schakelen bij pasgeborenen:

 • Onrust en/of veel huilen
 • Voelt slap aan of is juist heel gespannen bij het oppakken
 • Speciale manier van voortbewegen (bijv. billenschuiven)
 • Voorkeurshouding, met als gevolg vaak afvlakking van de schedel
 • Motorische ontwikkelingsachterstand zonder verklaarbare reden (bijv. niet goed op de ellebogen of handen willen steunen)
 • Afwijkende motorische ontwikkeling, als gevolg van problemen tijdens de zwangerschap of rondom geboorte (bijv. vroeggeboorte, centraal neurologische aandoening, zenuwbeschadiging)

Ook bij prematuriteit en/of dreigende problematiek kan in samenspraak met het ziekenhuis de motorische ontwikkeling van een baby preventief worden gevolgd.

Peuters en kleuters

In de peuterspeelzaal en op het schoolplein zie je veel kinderen spelen en valt de variatie in de manier van bewegen op. De rustige kinderen, de wildebrassen, allemaal zijn ze bezig met hun eigen spel.
Veel nieuwe vaardigheden die peuters en kleuters leren, hebben te maken met stabiliteit, evenwicht en coördinatie. Fietsen, steppen, hinkelen, rennen en klimmen: bij elke vaardigheid is een goede lichaamscontrole nodig. Wanneer die controle ontbreekt of is verminderd, leert het kind de vaardigheden pas in een later stadium. Een kind dat zich niet zeker voelt bij bepaalde motorische vaardigheden, gaat die vaak ontwijken. Zo doet het kind minder ervaring op, wat het leerproces kan bemoeilijken.

Het is soms nodig dat een kind hulp krijgt van de kinderfysiotherapeut. Die hulp kan worden ingeschakeld bij:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • – Vaak vallen
  – Moeite met klimmen
  – Minder goed meekomen met leeftijdgenootjes

 • Houdingsproblemen en/of standveranderingen van gewrichten
 • – Opvallende stand van de voeten
  – Onvoldoende uitstrekken van de rug

 • Opvallende manier van bewegen
 • – Tenenloop
  – Houterig bewegen

 • Problemen met de sensorische integratie / sensomotoriek
 • – Onzeker bij evenwicht
  – Vervelend vinden om aangeraakt te worden

 • Problemen met fijnmotorische opdrachten
 • – Moeite met kleuren
  – Opvallende manier van een potlood vastpakken

 • Aangeboren aandoeningen
 • – Bijv. syndroom van Down
  – Spierziekten

 • Pijn als gevolg van verkeerd bewegen of sportblessures
 

Oudere kinderen

Oudere kinderen worden steeds zelfstandiger. Hun wereld wordt alsmaar groter, maar ook complexer. Ze moeten meerdere dingen doen en op veel meer dingen letten. Bij het fietsen moeten ze bijvoorbeeld trappen, het stuur rechthouden én op het verkeer letten. Ook schrijven is voor kinderen een complexe vaardigheid. De lettervormen en -grootte, tussen de lijnen schrijven, zeker in begin valt het allemaal niet mee.
Bij wat oudere kinderen wordt ook het competitie-element steeds belangrijker. Bij gymlessen, op het schoolplein en bij de sportvereniging wordt gekeken wie de snelste of beste is. Enkele kinderen vallen juist op omdat ze niet mee (kunnen) doen aan de activiteit. Ze zijn motorisch onhandiger of bewegen houterig. Sommigen zijn angstig om te bewegen, anderen zoeken juist veel bewegingsprikkels op maar doen dit impulsief en slordig. Problemen met de concentratie en met het efficiënt uitvoeren van de beweging/opdracht kunnen hierbij een rol spelen.

Ook binnen deze leeftijdsgroep zijn er kinderen die veel baat kunnen hebben bij de hulp van een kinderfysiotherapeut. Redenen kunnen zijn:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • – Evenwichtsproblemen
  – Moeite met complexe vaardigheden

 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen, scoliose (rugafwijkingen)
 • Sensomotorische problemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Concentratieproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van bewegingsonrust
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Pijn als gevolg van verkeerd bewegen of sportblessures
 • Aangeboren aandoeningen
 • – Bijv. syndroom van Down
  – Spierziekten