Introductie

Johan van der Aalst

Hallo, mijn naam is Johan van der Aalst. In Eersel liggen mijn roots; hier woon ik nog steeds met veel plezier en is ook mijn praktijk gevestigd.
Na de opleiding fysiotherapie ben ik in 1985 gaan werken in revalidatiecentrum Leijpark (voorheen Charlotte-Oord) in Tilburg. Hier heb ik veel specifieke kennis en ervaring opgedaan op gebied van kinderrevalidatie, wat van groot belang is bij het stellen van de juiste diagnoses en bijbehorende behandelwijzen.

In 2001 ben ik gestart met een eigen praktijk voor kinderfysiotherapie. Om mij verder te specialiseren, heb ik scholing gevolgd die is toegespitst op kinderen met neurologische aandoeningen, schrijfproblematiek, sensomotorische problemen, sensorische integratieproblemen en problemen met het houdings- en bewegingsapparaat. Daarnaast heb ik me extra geschoold in vroegdiagnostiek bij kinderen tot twee jaar en behandeling van baby’s en peuters. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom kinderfysiotherapie, volg ik jaarlijks bijscholingen.

Samen met andere professionals heb ik in 2008 voor de consultatiebureaus van Zuidzorg nieuwe richtlijnen geschreven voor het tijdig signaleren van (dreigende) motorische ontwikkelingsproblemen. Hierbij zijn de nationale richtlijnen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gevolgd.

Alle kennis uit de basisopleiding en gespecialiseerde scholing in combinatie met jarenlange ervaring heeft ervoor gezorgd dat Praktijk voor kinderfysiotherapie Johan van der Aalst een goede naam heeft opgebouwd in de regio bij verwijzers, scholen en ouders.
In 2011 heeft de praktijk meegedaan aan een landelijk kwaliteitsonderzoek voor fysiotherapie (Kwaliefy). De gemiddelde score voor zowel de organisatie van de praktijk als de tevredenheid van ouders kwam uit op een 9.4 (op een schaal tot 10). In datzelfde jaar heeft de praktijk van de ziektekostenverzekeraars een doelmatigheidscertificaat ontvangen.