Heeft u vragen of bent u onzeker over het houdings- en bewegingsapparaat en de sensomotorische ontwikkeling van uw kind (0-18 jaar), dan kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut.
Kinderfysiotherapie is een post-hbo-opleiding, een verbijzondering van de basisopleiding fysiotherapie. Door deze specifieke opleiding is een kinderfysiotherapeut in staat gericht te kijken naar het bewegen van een kind. Hij heeft specialistische kennis op het gebied van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling. Daardoor kan hij goed beoordelen of er eventuele beperkingen en/of ontwikkelingsachterstanden zijn. Wilt u er zeker van zijn dat de behandelaar deze specifieke kennis heeft, vraag dan gerust naar zijn opleidingsachtergrond.

Kinderfysiotherapeut is dus echt een specialistisch beroep.

– Johan van der Aalst